De Geheime Woorden

Toelichting bij het Thomas Evangelie

Bram Moerland

Spring direct naar logion of naar het volgende logion »


Zien wat is, in plaats van een geloof

91

Zij zeiden tot hem:
Zeg ons wie je bent, zodat we in je kunnen geloven.
Hij zei hun:
Je duidt de tekenen aan de hemel en die van de aarde,
maar je hebt hem niet herkend die voor je staat
en dit moment dat weet je niet te duiden?

 

Ach, ach, de leerlingen willen een geloof. Ze willen dat Jezus hun vertelt wat ze zouden moeten geloven over hem. Ze willen misschien wel van Jezus een god maken, anders dan zijzelf, ver boven henzelf verheven, zodat ze hem op passende wijze zouden kunnen vereren.
Maar dan zouden ze juist datgene wat in henzelf aanwezig is, buiten zichzelf plaatsen, namelijk in het beeld dat ze zo graag van Jezus willen maken.
Maar het gaat Jezus niet om een geloof. Een geloof maakt maar al te makkelijk blind. Jezus wil die blindheid juist opheffen; wil de leerlingen ziende maken, en dan vooral van zichzelf in hun ware aard.
Jezus wil niet dat ze een beeld van hem maken en in dat beeld gaan geloven en zichzelf daarmee blind maken voor zichzelf. Hij wil dat ze in hem iets herkennen dat ook in henzelf aanwezig is, zodat ze ook tegen Jezus kunnen zeggen: 'Jij bent mij in een andere vorm.'
Maar als de leerlingen daar niet aan willen? Zie het volgende logion.


De vertaling en toelichting van Bram Moerland bij het Thomas-evangelie is ook uitgegeven in boekvorm. Wil je dat boek bestellen? Je vindt de gegevens hier.

 


Parallellen

De parallellen zijn bedoeld voor nadere studie. Ze zijn zeker niet altijd in overeenstemming met het Thomas-evangelie. Want ook contrasten met bijvoorbeeld citaten uit de Bijbel zijn van belang voor het verstaan van de betekenis.
Ken je zelf een tekst die past bij dit logion? Het zou fijn zijn als je die hieronder wilde publiceren.Bijbel

Marcus 8:11-13
11 Daar kwamen de Farizeeën op hem af, en ze begonnen met hem te discussiëren. Om hem op de proef te stellen, verlangden ze van hem een teken uit de hemel. 12 Jezus slaakte een diepe zucht en zei: ‘Waarom verlangt uw soort mensen een teken? Ik verzeker u: aan mensen als u zal zeker geen teken gegeven worden!’ 13 Hij liet hen staan waar ze stonden, stapte weer in de boot en voer naar de overkant.

Johannes 6:30
30 Toen vroegen ze: ‘Welk wonderteken kunt u dan verrichten? Als we iets zien zullen we in u geloven. Wat kunt u doen?

Lucas 12:54-56
54 Tegen de menigte zei hij: ‘Wanneer jullie een wolk zien opkomen in het westen, zeggen jullie meteen dat er regen op komst is, en dat is ook zo. 55 En wanneer jullie merken dat de wind uit het zuiden komt, zeggen jullie dat er hitte op komst is, en dat is ook zo. 56 Huichelaars! De aanblik van de aarde en de hemel kunnen jullie duiden, hoe kan het dan dat jullie deze tijd niet kunnen duiden?

Matteüs 16:1-4
1 De Farizeeën en de Sadduceeën kwamen hem op de proef stellen met de vraag hun een teken uit de hemel te tonen. 2 Hij gaf hun daarop dit antwoord: ‘Wanneer de avond valt, zegt u: “Morgen mooi weer, want de hemel kleurt rood.” 3 En ’s ochtends: “Storm op til, want het rood aan de hemel is dreigend.” De aanblik van de hemel weet u wel te duiden, en de tekenen van de tijd niet? 4 Dit is een verdorven en trouweloze generatie. Ze verlangt een teken, maar zal geen ander teken krijgen dan dat van Jona.’ Zo liet hij hen staan en vertrok.

 


Reacties (4)

Johannes 6:30
Toen vroegen ze: ‘Welk wonderteken kunt u dan verrichten? Als we iets zien zullen we in u geloven. Wat kunt u doen?

Lucas 12:54-56
54 Tegen de menigte zei hij: ‘Wanneer jullie een wolk zien opkomen in het westen, zeggen jullie meteen dat er regen op komst is, en dat is ook zo. 55 En wanneer jullie merken dat de wind uit het zuiden komt, zeggen jullie dat er hitte op komst is, en dat is ook zo. 56 Huichelaars! De aanblik van de aarde en de hemel kunnen jullie duiden, hoe kan het dan dat jullie deze tijd niet kunnen duiden?

Matteüs 16:1-4
1 De Farizeeën en de Sadduceeën kwamen hem op de proef stellen met de vraag hun een teken uit de hemel te tonen. 2 Hij gaf hun daarop dit antwoord: ‘Wanneer de avond valt, zegt u: “Morgen mooi weer, want de hemel kleurt rood.” 3 En ’s ochtends: “Storm op til, want het rood aan de hemel is dreigend.” De aanblik van de hemel weet u wel te duiden, en de tekenen van de tijd niet? 4 Dit is een verdorven en trouweloze generatie. Ze verlangt een teken, maar zal geen ander teken krijgen dan dat van Jona.’ Zo liet hij hen staan en vertrok.


Bram, ik heb nog een parallel gevonden.
Marcus 8, 11 t/m 13.

Toen daagden de Farizeeën op, die met Hem begonnen te redetwisten.
Om Hem op de proef te stellen verlangden ze van Hem een teken uit de hemel.
Hij slaakte een zucht uit het diepste van zijn hart en zei: ' Wat verlangt dit geslacht toch een teken?
Voorwaar, Ik zeg u: in geen geval zal aan dit geslacht een teken gegeven worden.'
Hij liet hen staan, stapte weer in de boot en keerde naar de overkant terug.

Uit de Willibrord vertaling 1981.

Ik kwam deze op het spoor, omdat ik voor 29 Oktober een Ecclesia-viering aan het voorbereiden ben.
Ik neem daarvoor het stukje waar God niet in de storm, niet in het vuur, maar in de stilte is.
Toen kwam ik al zoekende ook bovenstaande tegen.

Het onderstaande stukje komt ook in die dienst voor ter overweging:

Een man fluisterde: 'God, spreek tot mij.'
Een vogel floot, maar de man hoorde het niet.

Daarom schreeuwde de man: 'God, spreek tot mij.'
De donder rolde door de lucht, maar de man hoorde het niet.

De man keek rond en zei: 'God, laat me u zien.'
Een ster scheen fel, maar de man zag het niet.

En de man schreeuwde: 'God, laat me een wonder zien.'
Nieuw leven werd geboren, maar de man had er geen weet van.

Daarom schreeuwde de man wanhopig:
' Raak me aan Heer, en laat me weten dat u hier bent!'
Daarop reikte God naar de aarde en raakte de man aan, maar de man veegde de vlinder van zijn jas en liep door.

Ik wil ook jouw Arameese Onze Vader gebruiken.
Zal na afloop naar jou verwijzen.Dank je wel Carla. Hij staat erbij! Fijn dat je de moeite nam deze ontdekking te melden.


In Logion 5 zegt Jezus: ' Ken hem, die voor jullie staat'. , en in Logion 52: "de Levende die voor jullie staat'. Dat gaat on zelfwerkzaamheid. Want wij zijn de ander in een andere gedaante. Met andere woorden, hoe kun je een ander kennen als je jezelf niet ten diepste kent?


 


Reageer

Alle velden zijn verplicht. Je moet een geldig e-mailadres invullen.
Je e-mailadres is niet zichtbaar op de site.
Om spam te voorkomen worden berichten met http:// geweigerd.


Naam:
E-mail:
Reactie: