De Geheime Woorden

Toelichting bij het Thomas Evangelie

Bram Moerland

Spring direct naar logion of naar het volgende logion »


Wat je ziet ben je zelf

93

Jezus zei:
Geef wat heilig is niet aan de honden,
opdat ze het niet op de mesthoop gooien.
Werp geen parels voor de zwijnen,
opdat ze ze niet in de modder vertrappen.

 

Dit logion is een vervolg op het vorige. De leerlingen verlangen een nieuwe droom van geborgenheid, zo wordt daar verteld, in plaats van zelf wakker te willen worden.
En dat is een grote verleiding voor spirituele leraren. Want natuurlijk kun je ze die nieuwe droom verschaffen. Ze zullen aan je lippen hangen en je volgen waar je maar wilt. Ze zullen je ver boven zichzelf verheffen en op een onbereikbaar voetstuk plaatsen.

Als je accepteert dat je leerlingen je op een onbereikbaar voetstuk plaatsen, moet je voortaan wel op dat voetstuk blijven staan. Je trouwe aanbidders, de honden, zullen grommend reageren als je zelf verandert en groeit,. Ze zullen je manen dezelfde spirituele kunstjes te blijven vertonen waar ze al zo aan gehecht waren.
Zo raak je verslaafd aan verslaafden.

En anderen in je gevolg, de zwijnen, zullen dank zij jouw aanbidders hun kans schoon zien om macht te verwerven. Ze zullen zeggen dat ze je steunen, dat ze je discipelen zijn, maar ze plaatsen zich tussen jou en de anderen, en oefenen zo in jouw naam macht uit over de goedgelovige honden. En als je verandert en groeit, zullen ze je isoleren en een eeuwige en onveranderlijke waarheid van je maken. Desnoods zullen ze je laten opstijgen naar de hemel, zodat zij hun macht ongestoord kunnen blijven uitoefenen.
Wat je werkelijk wilde bereiken, dat doet er allang niet meer toe.

Maar hoe moet je je dan gedragen als je meent iets te zeggen te hebben wat er werkelijk toe doet? Bemoedig ze in zichzelf te zoeken naar datgeen wat ze in jou meenden gevonden te hebben. Wat ze zeggen in jou te hebben gevonden, geef dat terug, want het is van hen. Vertel hun: 'Wat je in mij meent te zien, dat ben je zelf'. Zie het volgende logion.


De vertaling en toelichting van Bram Moerland bij het Thomas-evangelie is ook uitgegeven in boekvorm. Wil je dat boek bestellen? Je vindt de gegevens hier.


 


Parallellen

De parallellen zijn bedoeld voor nadere studie. Ze zijn zeker niet altijd in overeenstemming met het Thomas-evangelie. Want ook contrasten met bijvoorbeeld citaten uit de Bijbel zijn van belang voor het verstaan van de betekenis.
Ken je zelf een tekst die past bij dit logion? Het zou fijn zijn als je die hieronder wilde publiceren.Didache 9:5

Matteüs 7:6
Geef wat heilig is niet aan de honden en gooi je parels niet voor de zwijnen; die zouden ze maar met hun poten vertrappen, zich omkeren en jullie verscheuren

Epiphanius van Salamis, Panarion 24.5.2
Tertullianus, de prescriptione 41

 


Reacties (1)

Geef antwoord aan de mensen die erom vragen. Die in nood zijn en die behoefte hebben aan een vriendelijk woord of goede raad. Er zijn ook mensen die misbruik maken of misschien jouw Liefde nog niet begrijpen. Leer de ander zichzelf te leren kennen. Opdat ze in een latere fase er misschien wel voor open staan. Door de Liefde te beschermen en te geven waar er behoefte is.


 


Reageer

Alle velden zijn verplicht. Je moet een geldig e-mailadres invullen.
Je e-mailadres is niet zichtbaar op de site.
Om spam te voorkomen worden berichten met http:// geweigerd.


Naam:
E-mail:
Reactie: