Pericles, Grafrede

ca.460 vC

Onze wetten verschaffen gelijke rechten aan allen. (...) De vrijheid die we genieten strekt zich ook uit tot het dagelijks leven; wij zijn niet wantrouwend jegens elkaar en beschuldigen onze buurman niet als hij verkiest zijn eigen gang te gaan. (...) Maar deze vrijheid maakt ons niet wetteloos. Ons wordt geleerd de wet te respecteren, en niet te vergeten om de onderdrukte te beschermen. (...) Wij zijn vrij om te leven zoals wij willen. (...) Armoede is geen schande (...) En ofschoon slechts weinigen een politieke strategie kunnen ontwikkelen, zijn wij allen in staat om deze te beoordelen. (...) Wij beschouwen de discussie niet als een struikelblok voor actie, maar als een noodzakelijke voorwaarde om wijs te handelen.(...) Wij geloven dat geluk een vrucht is van vrijheid, en vrijheid die van moed.’

(Thucydides, De Peloponnesische Oorlog II, 34-46)

Downloaden als Word-document